PESW
  • English (English)

پرینت

سهام خصوصی

 

 

ارتباط شرکت تک پنجره الکترونیک، با سهام خصوصی تنها با خریداری بودجه متوقف نمی شود. مجموعه ما با انواع موضوعات این چنینی همچون صندوق کار، دارایی و بدهی، زیرساخت ها، املاک و مستغلات و صندوق های تامینی سر و کار دارد. همچنین در زمینه ارائه مشاوره به نهادهای سرمایه گذاری برجسته، از جمله ثروت های طبیعی ملی، صندوق های بازنشستگی، اوقاف و دفاتر سرمایه گذاری خانواده فعالیت می نماییم.  

   
ما از مشتریان مان برای دستیابی به یکسری از اهداف حمایت خواهیم کرد:

·         معاملات

·         نظم دهی به معاملات

·         ایجاد ارزش 

·         برنامه ریزی خروج 

·         خصوصی سازی استراتژی شرکت سهام، از جمله استراتژی بخش عملیات

·         استراتژی سرمایه گذار نهادی

 

 


Powered by DAY TELECOM