PESW
  • English (English)

پرینت

زیرساخت فناوری اطلاعات و خدمات پردازش ابری
یکی از رسالت های بزرگ شرکت تک پنجره الکترونیک، ارائه راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات می باشد. امروزه، بازار جهانی در زمینه ارائه راه حل های مبتنی بر پردازش ابری، روندی مثبت را طی کرده و از این طریق باعث افزایش بهره وری، بهبود جریان های نقدی و ارائه سایر مزیت ها می شوند؛ سایر مزایای این خدمات شامل موارد زیر می باشد:


·                صرفه جویی در هزینه (بدون سرمایه گذاری برای زیرساخت ها و نرم افزار)

·                قابلیت اطمینان پذیری

·                انعطاف پذیری

·                دسترسی به تمامی نقاط

·                مدیریت ساده سازی

·                بازیابی فاجعه

·                امنیت و کنترل اسناد

 

 


Powered by DAY TELECOM