PESW
  • English (English)

پرینت

مشاوره برنامه ریزی منابع سازمانی

شرکت تک پنجره الکترونیک پارسیان، در یافتن نرم افزار متناسب با نیازهای صنعت/سازمان کمک خواهد کرد. ما از طریق مشاوره تخصصی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی، سبب خواهیم شد تا به نتایج موفقیت آمیزی در زمینه فرایندهای کسب و کار دست یابید. همچنین از طریق نرم افزارها، زیرساخت ها، رابط ها، منابع و بهبود فرایندها در ترسیم چشم اندازی موفق برای محیط صنعت/کسب و کار، همراهی تان خواهیم کرد
 .

 

خدمات مشاوره برنامه ریزی منابع سازمانی، شرکت تک پنجره الکترونیک پارسیان، شامل موارد زیر است :

 

·             گزینش نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی

·             باز مهندسی فرایندهای کسب و کار

·             مشاوره در زمینه پروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی

·             خدمات امنیت اطلاعات

·             خدمات رسانی به کارکنان در برنامه ریزی منابع سازمانی

 

 

Powered by DAY TELECOM